Are you a runner? Please join our #Run4HepB team and make your miles matter at the NYC Marathon on Nov. 3! Learn more.

 

To view or print the entire Turkish Chapter in English, as a single document click here.

Turkce pdf

If you do not have Adobe Acrobat Reader, download it here for free.

Önleme ve Aşılama 

Hepatit B bana nasıl bulaşabilir?
Hepatit B kanla bulaşan bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Aşağıda hepatit B'nin başkalarına bulaşmasının en sık görülen yolları verilmiştir:

• Enfekte kan veya enfekte vücut sıvılarıyla doğrudan temas
• Hamilelik veya doğum sırasında enfekte bir anneden yenidoğan bebeğine
• Enfekte bir partnerle korunmadan cinsel ilişki
• Paylaşılan veya tekrar kullanılan iğneler (örneğin tıbbi kullanım, akupunktur, dövmeler veya kulak/vücut piercing için uygun şekilde sterilize edilmemiş iğnelerin tekrar kullanılması veya uyuşturucu maddeler için iğnelerin paylaşılması)
• Diplomasız doktorlar, diş hekimleri veya berberler tarafından kullanılabilecek sterilize edilmemiş tıbbi ekipman veya iğneler

Hepatit B normal şartlarda bulaşır mı?
Hayır, hepatit B normal şartlarda temasla bulaşmaz. Hepatit B'yi havadan, sarılarak, dokunarak, öksürerek, hapşırarak, tuvaletlerde veya kapı tokmaklarından kapamazsınız. Hepatit B'yi enfekte olan birisiyle yiyip içerek veya hepatit B durumu olan bir kişinin hazırladığı yemekleri yiyerek kapamazsınız.


Hepatit B ile enfeksiyon olasılığı kimlerde en yüksektir?
Herkesin hepatit B kapma riski vardır ama bazı kişilerin enfekte olması riski daha yüksektir. İşiniz, yaşam tarzınız veya hepatit B durumu olan bir aileye doğmuş olmanız enfekte olma olasılığınızı arttırabilir. Burada en sık görülen "yüksek risk" gruplarından bazıları verilmiştir ancak bunun eksiksiz bir liste olmadığını unutmayın:

• Hepatit B durumu olan bir kişiyle evli veya evde yakın temas halinde olan kişiler. Bunlar arasında yetişkinler ve çocuklar vardır.
• Hepatit B'nin sık olduğu ülkelerde doğan veya ebeveynleri hepatit B'nin sık olduğu ülkelerde doğan kişiler (Asya, Afrika'nın ve Güney Amerika'nın bazı kısımları, Doğu Avrupa ve Orta Doğu).
• Hepatit B'nin çok sık olduğu yerlerde yaşayan veya buralara seyahat eden kişiler (Asya, Afrika'nın ve Güney Amerika'nın bazı kısımları, Doğu Avrupa ve Orta Doğu).
• Cinsel olarak aktif yetişkinler ve gençler
• Erkeklerle cinsel ilişkide bulunan erkekler
• Enfekte annelere doğan bebekler
• Sağlık çalışanları ve işlerinde kana maruz kalan başka kişiler.
• Acil personel
• Diyalize giren kişiler
• Huzurevleri, bakım kurumları veya hapishanelerde yaşayanlar ve personel.
• 1992 yılından önce kan nakli yapılan kişiler veya uygun şekilde taranmamış kanın daha yakın zamanda verildiği kişiler
• Enjekte edilen ilaç kullanıcıları, geçmişte ve günümüzde
• Dövme veya vücuduna piercing yaptıranlar
• Diplomasız doktorlar, diş hekimleri veya berberleri kullanan kişiler


Hepatit B aşısı için öneriler nelerdir?

Hepatit B aşısı DSÖ ve CDC tarafından bebekler ve 18 yaşına kadar tüm çocuklar için önerilir. CDC ayrıca yüksek riskli gruplardaki yetişkinlerin aşılanmasını önerir.

Hepatit B aşısı doğumda tüm bebekler ve 18 yaşına kadar çocuklar için önerilen güvenli ve etkin bir aşıdır. Hepatit B aşısı ayrıca diyabetik olan ve işi, yaşam tarzı, yaşam koşulları veya doğduğu ülke nedeniyle enfeksiyon açısından daha yüksek riski olan yetişkinler için önerilir. Herkesin bir miktar riski olduğundan tüm yetişkinler önlenebilir bir kronik karaciğer hastalığına karşı ömür boyu koruma açısından hepatit B aşısını yaptırmayı ciddi olarak düşünmelidir.


Hepatit B aşısı güvenli midir?
Evet, hepatit B aşısı çok güvenli ve etkilidir. Aslında dünya çapında tüm karaciğer kanserlerinin %80'inin nedeni olan hepatit B'den sizi koruyabildiğinden ilk "kanser karşıtı aşıdır".

Dünyada bir milyardan fazla doz verilmiştir ve tıbbi ve bilimsel çalışmalar hepatit B aşısının şimdiye kadar üretilen en güvenli aşılardan olduğunu göstermektedir.


Aşı nedeniyle hepatit B kapabilir miyim?
Hayır, aşıdan hepatit B kapamazsınız. Aşı bir laboratuvarda sentetik bir maya ürününden üretilir. En sık görülen yan etkiler aşının yapıldığı kolda kızarıklık ve hafif ağrıdır.


Hepatit B aşı çizelgesi nedir?
Hepatit B aşısı doktorunuzun ofisinde veya yerel sağlık ocağı veya klinikte yapılabilir. Hepatit B aşı dizisini tamamlamak için genellikle üç doz gerekir ama 11-15 yaşındaki gençler için hızlandırılmış 2 dozlu bir dizi ve 2017 yılında yetişkinler için kullanımı ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış yeni bir 2 dozlu aşı bulunmaktadır. Enfekte annelere doğan bebeklerin hepatit B aşısının ilk dozunu doğumhanede veya yaşamın ilk 12 saatinde almaları gerektiğini unutmamak önemlidir.

• 1. Aşı - Herhangi bir zamanda ama yenidoğanlar için doğumhanede yapılmalıdır.
• 2. Aşı - Birinci aşıdan en az bir ay (veya 28 gün) sonra
• 3. Aşı - 1. aşıdan altı ay sonra (veya 2. aşıdan en az 2 ay sonra)

1. ile 3. aşı arasında en az 16 hafta olmalıdır. Aşılama çizelgeniz gecikmişse diziyi tekrar başlatmanız gerekmez ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz - dozlar arasında yıllar geçse bile.

Hepatit B'ye karşı korunduğunuzdan emin olmak için aşılamanın başarılı olup olmadığını doğrulayacak şekilde "hepatit B antikoru titrelerinizin (seviyelerinizin)" (HBsAb) basit bir kan testini isteyin.


Hepatit B'den kendimi korumak için başka ne yapabilirim?
Hepatit B enfekte kan ve enfekte vücut sıvılarıyla geçtiğinden aşılamanız tamamlanıncaya kadar kendinizi olası enfeksiyona karşı korumak için yapabileceğiniz birkaç basit şey vardır:

• Kan veya diğer vücut sıvılarına doğrudan dokunmaktan kaçının
• Cinsel partnerlerle prezervatif kullanın
• Bu tür ilaçların enjeksiyonu dahil olmak üzere yasadışı ilaçlar ve reçeteli ilaçların yanlış kullanımından kaçının
• Tıraş bıçakları, diş fırçaları, küpeler ve tırnak makasları gibi keskin nesneleri paylaşmaktan kaçının
• Doktor, diş hekimi, akupunktur, dövmeler ve kulak ve vücutta piercing için steril iğneler ve ekipmanın kullanıldığından emin olun
• Kan döküldüğünde temizlemek için eldiven giyin ve yeni hazırlanmış bir çamaşır suyu ve su karışımı kullanın
• Ellerinizi kana dokunduktan veya temizledikten sonra su ve sabunla iyice yıkayın
• En önemlisi hepatit B aşısını yaptırdığınızdan emin olun!

Prevention and Vaccination

How can I get hepatitis B?
Hepatitis B is an infectious disease caused by a virus that is spread through blood. Listed below are the most common ways hepatitis B is passed to others:

• Direct contact with infected blood or infected bodily fluids
• From an infected mother to her newborn baby during pregnancy or delivery
• Unprotected sex with an infected partner
• Shared or re-used needles (for example, sharing needles for illegal drugs or re-using needles that are not properly sterilized for medicine, acupuncture, tattoos, or ear/body piercing)
• Unsterilized medical equipment or needles that may be used by roadside doctors, dentists or barbers

 

Is hepatitis B transmitted casually?
No, hepatitis B is not spread through casual contact. You cannot get hepatitis B from the air, hugging, touching, sneezing, coughing, toilet seats or doorknobs. You cannot get hepatitis B from eating or drinking with someone who is infected or from eating food prepared by someone who has hepatitis B.


Who is most likely to become infected with hepatitis B?
Although everyone is at some risk for getting hepatitis B, there are some people who are more likely to get infected. Your job, lifestyle, or just being born into a family with hepatitis B can increase your chances of being infected. Here are some of the most common "high risk" groups -- but please remember that this is not a complete list:

• People who are married to or live in close household contact with someone who has hepatitis B. This includes adults and children.
• People who were born countries where hepatitis B is common, or whose parents were born in countries where hepatitis B is common (Asia, parts of Africa and South America, Eastern Europe, and the Middle East).
• People who live in or travel to countries where hepatitis B is very common (Asia, parts of Africa and South America, Eastern Europe, and the Middle East).
• Sexually active adults and teenagers
• Men who have sex with men
• Infants born to infected mothers
• Healthcare workers and others who are exposed to blood in their jobs.
• Emergency personnel
• Patients who are on kidney dialysis
• Residents and staff of group homes, institutions, or correctional facilities.
• Recipients of blood transfusions before 1992, or more recent recipients of improperly screened blood
• Injection drug users, past and present
• People who get tattoos or body piercing
• People who use roadside doctors, dentists or barbers

What are the recommendations for the hepatitis B vaccine?
The hepatitis B vaccine is recommended for all infants and children up to age 18 years by the World Health Organization (WHO) and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The CDC also recommends that adults in high-risk groups be vaccinated.

The hepatitis B vaccine is a safe and effective vaccine that is recommended for all infants at birth and for children up to 18 years. The hepatitis B vaccine is also recommended for adults living with diabetes and those at high risk for infection due to their jobs, lifestyle, living situations, or country of birth. Since everyone is at some risk, all adults should seriously consider getting the hepatitis B vaccine for a lifetime protection against a preventable chronic liver disease.


Is the hepatitis B vaccine safe?
Yes, the hepatitis B vaccine is very safe and effective. In fact, it is the first “anti-cancer vaccine” because it can protect you from hepatitis B, which is the cause of 80% of all liver cancer in the world.

With more than one billion doses given throughout the world, medical and scientific studies have shown the hepatitis B vaccine to be one of the safest vaccines ever made.


Can I get hepatitis B from the vaccine?
No, you cannot get hepatitis B from the vaccine. The vaccine is made from a synthetic yeast product in a laboratory. The most common side effects are redness and soreness in the arm where the shot is given.


What is the hepatitis B vaccine schedule?
The hepatitis B vaccine is available at your doctor's office and local health department or clinic. Three doses are generally required to complete the hepatitis B vaccine series, although there is an accelerated two-dose series for adolescents age 11 through 15 years, and there is a new 2-dose vaccine that was approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for use in adults in 2017. It is important to remember that babies born to infected mothers must receive the first dose of hepatitis B vaccine in the delivery room or within the first 12 hours of life.

• 1st Shot - At any given time, but newborns should receive this dose in the delivery room
• 2nd Shot - At least one month (or 28 days) after the 1st shot
• 3rd Shot - Six months after the 1st shot (or at least 2 months after the 2nd shot)

There must be at least 16 weeks between the 1st and 3rd shot. If your vaccine schedule has been delayed, you do not need to start the series over, you can continue from where you have left off – even if there have been years between doses.

To be certain that you are protected against hepatitis B, ask for a simple blood test to check your “hepatitis B antibody titers” (HBsAb) which will confirm whether the vaccination was successful.


What else can I do to protect myself from hepatitis B?
Since hepatitis B is spread through infected blood and infected body fluids, there are several simple things that you can do to protect yourself from possible infection until your vaccination is complete:

• Avoid touching blood or any bodily fluids directly
• Use condoms with sexual partners
• Avoid illegal drugs and prescription drug misuse, including injection of such drugs
• Avoid sharing sharp objects such as razors, toothbrushes, earrings, and nail clippers
• Make sure that sterile needles and equipment are used for medicine, the dentist, acupuncture, tattoos, ear and body piercing
• Wear gloves and use a fresh solution of bleach and water to clean up blood spills
• Wash your hands thoroughly with soap and water after touching or cleaning up blood
• Most importantly, make sure you receive the hepatitis B vaccine!