The Hepatitis B Foundation is hosting the B Informed Patient Conference, a FREE event in Philadelphia on Saturday, July 27. Register here.

 

Chào mừng bạn đến với Bản Tiếng Việt của Trang mạng Quỹ Viêm gan B

Viêm gan B được biết đến như là một căn bệnh thầm lặng, và hầu hết mọi người thậm chí còn không biết là mình bị nhiễm bệnh. Trang mạng này có thông tin về cách phòng ngừa, chẩn đoán và kiểm soát viêm gan B. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ thông tin này với bạn bè, gia đình và những người khác trong cộng đồng. Đây là một số điều quan trọng cần ghi nhớ về viêm gan B:

  • Viêm gan B không phải do di truyền - mà do siêu vi khuẩn gây ra. 

  • Có một loại vắc-xin an toàn sẽ bảo vệ bạn khỏi viêm gan B suốt đời. 

  • Có một xét nghiệm máu đơn giản để chẩn đoán viêm gan B. 

  • Có những phương án điều trị.

Viêm gan B là một Căn bệnh mang tính Toàn cầu
Viêm gan B có thể lây nhiễm cho bất kỳ người nào thuộc mọi lứa tuổi hoặc chủng tộc, nhưng người từ những nơi trên thế giới thường mắc viêm gan B, như Châu Á, một số vùng ở Châu Phi và Nam Mỹ, Đông Âu, và Trung Đông, có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn nhiều. Viêm gan B cũng thường gặp ở những người Mỹ được sinh ra (hoặc có cha mẹ được sinh ra) ở những vùng này.

Có hàng trăm triệu người trên thế giới bị viêm gan B. Hầu hết mọi người thậm chí còn không biết mình bị nhiễm bệnh, và không có triệu chứng – nhưng có rất nhiều điều quan trọng bạn nên biết. Đi xét nghiệm viêm gan B có thể cứu sống bạn. Nếu bạn biết mình bị viêm gan B, bạn có thể lựa chọn lối sống để giữ cho gan khỏe mạnh và bạn có thể gặp bác sĩ để giúp kiểm soát siêu vi khuẩn và ngăn ngừa tổn thương gan.

Quỹ Viêm gan B là một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia với sứ mệnh tìm kiếm phương pháp chữa trị và giúp cải thiện chất lượng sống cho tất cả những người bị viêm gan B trên toàn thế giới thông qua nghiên cứu, giáo dục và vận động cho bệnh nhân.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang mạng này chỉ nhằm mục đích giáo dục. Quỹ Viêm gan B không phải là một tổ chức y tế. Vui lòng trao đổi với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ trình độ để được chăm sóc và tư vấn y tế dành cho cá nhân.

Welcome to the Vietnamese Chapter of the Hepatitis B Foundation

Hepatitis B is known as a silent disease, and most people don’t even know they are infected. This website contains information about preventing, diagnosing and managing hepatitis B. We encourage you to share this information with your friends, family and others in your community. Here are some important things to remember about hepatitis B:

  • Hepatitis B is not inherited - it is caused by a virus. 

  • There is a safe vaccine which will protect you from hepatitis B for life. 

  • There is a simple blood test to diagnose hepatitis B. 

  • There are treatment options.

Hepatitis B is a Global Disease
Hepatitis B can infect any person of any age or ethnicity, but people from parts of the world where hepatitis B is common, such as Asia, parts of Africa and South America, Eastern Europe, and the Middle East, are at much higher risk for getting infected. Hepatitis B is also common among Americans who were born (or whose parents were born) in these regions.

There are hundreds of millions of people worldwide who have hepatitis B. Most people don’t even know they are infected, and don’t have symptoms – but there are many important things you should know. Getting tested for hepatitis B can save your life. If you know you have hepatitis B, you can make lifestyle choices to keep your liver healthy and you can see a doctor to help manage the virus and prevent liver damage.

The Hepatitis B Foundation is a national nonprofit organization dedicated to finding a cure and helping to improve the quality of life for all those affected by hepatitis B worldwide through research, education and patient advocacy.

Disclaimer: The information that is provided on this website is for educational purposes only. The Hepatitis B Foundation is not a medical organization. Please talk to your doctor or a qualified health care provider for personal medical care and advice.