Are you a runner? Please join our #Run4HepB team and make your miles matter at the NYC Marathon on November 3! Learn more.

 

To view or print the entire Turkish Chapter in English, as a single document click here.

Turkce pdf

If you do not have Adobe Acrobat Reader, download it here for free.

Hamilelik ve Hepatit B

Hamileysem hepatit B için test yaptırmalı mıyım?
Evet, TÜM hamile kadınlar hepatit B için test yaptırmalıdır! Hamileyseniz doktorunuzun sizde bebeğiniz doğmadan önce hepatit B testi yaptırdığından emin olun.


Bu testler hamile kadınlarda niye çok önemli?
Hepatit B testiniz pozitif çıkarsa ve hamileyseniz virüs hamileliğiniz veya doğum sırasında yenidoğan bebeğinize geçebilir. Doktorunuz sizde hepatit B olduğundan haberdarsa bebeğinizin enfekte olmasını önlemek için doğumhanede uygun ilaçların bulunmasını düzenleyebilir. Uygun işlemler izlenmezse bebeğinizde kronik hepatit B gelişmesi olasılığı %95'tir!


Hepatit B enfeksiyonu hamileliğimi etkiler mi?
Hepatit B enfeksiyonunun hamilelik sırasında siz veya doğmamış bebeğinizde problem oluşturması beklenmez. Doktorunuzun sağlığınızı izleyebilmesi ve böylece doğduktan sonra bebeğinizin enfeksiyondan korunabilmesi için hepatit B enfeksiyonu durumunuzdan haberdar olması önemlidir.


Hamileysem ve hepatit B durumum varsa bebeğimi nasıl koruyabilirim?
Hepatit B testiniz pozitif çıkarsa doktorunuz ayrıca sizde hepatit B e-antijeni (HBeAg) testi yaptırmalıdır ve pozitif çıkarsa bir hepatit B viral yük kan testi (HBV DNA miktarı belirleme) yapılmalıdır. Bazı durumlarda laboratuvar testi sonuçları çok yüksek bir viral yük gösterir. Bu durumlarda doktorunuz alması güvenli olan ve doğumda yenidoğan bebeğinizin enfekte olması riskini azaltan ağızdan bir antiviral ilacın üçüncü trimesterde alınmasını önerebilir.

Hepatit B testiniz pozitif çıkarsa yenidoğan bebeğinize doğumhanede hemen iki aşı yapılmalıdır:

• Hepatit B aşısından bir doz
• Hepatit B immünglobulinden (HBIG) bir doz

Bu iki ilaç yaşamın ilk 12 saatinde doğru olarak verilirse yenidoğan bebeğin ömür boyu hepatit B enfeksiyonuna karşı korunma olasılığı %90'ın üzerindedir.

Bebeğinizin kalan 2-3 hepatit B aşısı dozunu çizelgeye göre aldığından emin olmalısınız. Bebeğinizin hepatit B'ye karşı tam korunması için tüm dozlar tamamlanmalıdır. HBV pozitif bir anneye doğan bir bebekte bebeğin HBV'ye karşı korunmuş olduğundan ve enfekte olmadığından emin olmak için aşılamadan 9-12 ay sonra serum ile testler yapılması önemlidir. HBsAg ve anti-HBs titresi testi bu testlere dahildir.

Yenidoğan bebeğinizi korumak için ikinci bir şans yoktur!


Amerika Birleşik Devletleri Dışında Aşılama
Çoğu ülkede 6 haftanın üzerindeki bebeklere 5'i bir yerde olan pentavalan (beşli) aşı kombinasyonu beş hastalığa karşı (difteri, boğmaca, tetanoz, Hib ve hepatit B) koruyacak şekilde 1 yaşa kadar verilebilir. İlk doz bebek 6 haftalıkken verilir ve ikinci ve üçüncü dozlar 10 ve 14 haftalıkken verilir. Pentavalan aşı Gavi yani Aşı Birliği desteğiyle ücretsiz sağlanabilir. Mevcut olabilecek kaynaklar ve bağışıklamaları görmek için Gavi ülke iletişim merkezine bakınız: http://www.gavi.org/country/.

Hepatit B durumu olan annelere doğan bebekler için pentavalan aşının ilk dozunu beklemek çok geç olur ve bebeği doğum sırasında veya yaşamın ilk altı haftasında enfekte olmaktan KORUMAZ. Hepatit B pozitif olan bir kadın, virüsü büyük olasılıkla bebeğine geçirecektir ve onda kronik enfeksiyon gelişecektir.

DSÖ, TÜM bebeklerde hepatit B aşısının doğumdan sonraki 24 saat içinde yapılmasını önerir. Bu Gavi tarafından sağlanan bir bağışıklama olmadığından aşının doğumda yapılan monovalan (tekli) dozunun mevcudiyetini ve maliyetini önceden sorun ve gerekenleri planlayın. Bu durum özellikle hepatit B için pozitif kadınlar için önemlidir.

Hepatit B durumunuzdan emin değilseniz lütfen doktorunuzun size hepatit B testleri yaptırdığından emin olun!

Pentavalan aşıyı ALMAYAN bebekler için monovalan HBV aşısının ilk dozu doğumdan sonra 12 saat içinde verilmeli ve sonrasında programa göre hepatit B aşısının diğer 2-3 dozu verilmelidir.
Pentavalan aşının yapılacağı bebekler için hepatit B aşısının ilk monovalan dozu doğumdan sonraki 12 saat içinde verilir ve HBV aşısının ikinci ve üçüncü dozları pentavalan aşının doz 1 ve doz 2'sine dahil edilecektir.

*Not: CDC hem HBV aşısı hem HBIG için ilk enjeksiyonun doğumda sonraki 12 saatte yapılmasını önerir. HBIG tüm ülkelerde bulunmayabilir.


Hamileliğim sırasında tedaviye gerek var mı?
Hepatit B enfeksiyonunun hamilelik sırasında siz veya doğmamış bebeğinizde problem oluşturması beklenmez. Doktorunuzun sağlığınızı izleyebilmesi ve böylece doğduktan sonra bebeğinizin enfeksiyondan korunabilmesi için hepatit B enfeksiyonu durumunuzdan haberdar olması önemlidir. ABD dışında yaşıyorsanız ve hepatit B durumunuzdan emin değilseniz lütfen doktorunuzdan size hepatit B testleri yaptırmasını isteyin.

HBV aşısı ve HBIG'nin doğumda verilen dozu HBeAg pozitif olan ve çok yüksek viral yük nedeniyle bebeğine hepatit B geçmesi mümkün olan kadınlarda başarısız olabilir.

Hamilelikte hepatit B tanısı konan tüm kadınlar hepatit B enfeksiyonunu takip etme konusunda bilgili bir doktor tarafından takip için sevk edilmelidir. Doktorunuz hepatit B e-antijeni, HBV DNA seviyesi ve karaciğer fonksiyon testleri (ALT) dahil ek laboratuvar testleri yapmalıdır.

200.000 IU/mL veya 1 milyon kopya/ml üzerinde bir virüs seviyesi, aşı ve HBIG için doğumda verilen dozların kombinasyonunun başarısız olabileceği seviyeye işaret eder. Doğumdaki viral yükü azaltmak için tenofovir ile birinci basamak antiviral tedavi önerilebilir. Tenofovirin hem hamilelikte hem emziren annelerde güvenli olduğu gösterilmiştir. Tenofovirin etkili olmadığı durumlarda doktorlar telbivudine veya lamivudin yazabilir. Antiviral tedavi hamileliğin 28-32. haftasında başlayıp doğumdan sonra 3 ay sürer.


Hamileliğim sonrasında tedaviye gerek var mı?
Hamilelik sırasında size bir antiviral yazılırsa ALT (SGPT) seviyenizin 6 ay boyunca 3 ayda bir izlenmesi gerekir. Bu durum antiviral tedaviye devam edip etmeyeceğinizi belirlemeye yardımcı olur. Lütfen test sonuçları temelinde doktorunuz önermedikçe antiviral ilaçları sonlandırmayın. Takip testlerinde aktif hastalık bulgusu görülmeyen çoğu kadında doktor bir karaciğer uzmanının düzenli olarak takibini önerir.

Her durumda kadın doğum doktorunuz ve yenidoğan bebeğinizin pediatristinin yenidoğan bebeğinizin ömür boyu hepatit B enfeksiyonunu önlemek üzere doğumda uygun aşıları almasını ve sizin uygun şekilde takip edilmenizi sağlaması için hepatit B durumunuzdan haberdar olması çok önemlidir.


Hepatit B durumum varsa bebeğimi emzirebilir miyim?
Emzirmenin faydaları, çok düşük olası enfeksiyon riskine ağır basar. Ayrıca tüm bebeklerin doğumda hepatit B'ye karşı aşılanması önerildiğinden herhangi bir olası risk daha da azalır. Hepatit B'nin kontrol altında tutulması için yazılabilen tenofovirin emziren kadınlarda güvenli olduğunu gösteren veriler mevcuttur.

 

Pregnancy & Hepatitis B

Should I be tested for hepatitis B if I am pregnant?
Yes, ALL pregnant women should be tested for hepatitis B! If you are pregnant, be sure your doctor tests you for hepatitis B before your baby is born.


Why are these tests so important for pregnant women?
If you test positive for hepatitis B and are pregnant, the virus can be passed on to your newborn baby during your pregnancy or during delivery. If your doctor is aware that you have hepatitis B, he or she can make arrangements to have the proper medications in the delivery room to prevent your baby from being infected. If the proper procedures are not followed, your baby has a 95% chance of developing chronic hepatitis B!


Will a hepatitis B infection affect my pregnancy?
A hepatitis B infection should not cause any problems for you or your unborn baby during your pregnancy. It is important for your doctor to be aware of your hepatitis B infection so that he or she can monitor your health and so your baby can be protected from an infection after it is born.


If I am pregnant and have hepatitis B, how can I protect my baby?
If you test positive for hepatitis B, your doctor should also test you for the hepatitis B e-antigen (HBeAg), and if positive, you should have a hepatitis B viral load blood test (HBV DNA quantification). In some cases, the laboratory test results may show a very high viral load. In these cases, your physician may recommend that you take an oral antiviral drug in the third trimester, which is safe to take to reduce the risk of infecting your newborn at birth.

If you test positive for hepatitis B, then your newborn must be given two shots immediately in the delivery room:

• First dose of the hepatitis B vaccine
• One dose of hepatitis B immune globulin (HBIG)

If these two medications are given correctly within the first 12 hours of life, a newborn has more than a 90% chance of being protected against a lifelong hepatitis B infection.

You must make sure your baby receives the remaining 2-3 doses of the hepatitis B vaccine according to schedule. All doses must be completed in order for your infant to be fully protected against hepatitis B. It is also important that a baby born to an HBV-positive mother receive post-vaccination serologic testing at 9-12 months to confirm the baby is protected against HBV and is not infected. Tests include the HBsAg and anti-HBs titer test.

There is no second chance to protect your newborn baby!


Vaccination Outside the United States
In many countries, the pentavalent vaccine, a combination 5-in-one vaccine that protects against five diseases (diphtheria, pertussis, tetanus, Hib and hepatitis B) may be given to babies more than 6 weeks of age, and can be given up to 1 year of age. The first dose is given at 6 weeks, and the second and third doses are given at 10 and 14 weeks of age. The pentavalent vaccine may be made available free of charge with the support of Gavi, the Vaccine Alliance. Check the Gavi country hub to see the resources and immunizations that may be available: http://www.gavi.org/country/.

For babies born to mothers with hepatitis B, waiting for the first dose of the pentavalent vaccine is too late and will NOT protect the baby from becoming infected during birth or within the first six weeks of life. A woman who is hepatitis B positive is likely to pass the virus on to her baby, who will then be chronically infected.
WHO recommends the hepatitis B vaccine within 24 hours of birth for ALL babies. Plan ahead and inquire about the availability and cost of the monovalent (single), birth dose of the vaccine, as it is not a Gavi provided immunization. This is particularly important to women who are positive for hepatitis B.

If you are unsure of your hepatitis B status, please be sure your doctor tests you for hepatitis B!

For babies NOT receiving the pentavalent vaccine, the first dose of the monovalent, HBV vaccine must be given within 12 hours of birth, followed by the remaining 2-3 doses of the hepatitis B vaccine according to schedule.

For babies receiving the pentavalent vaccine, the first, monovalent dose of the hepatitis B vaccine is given within 12 hours of birth, and the second and third doses of the HBV vaccine will be included in dose 1 and dose 2 of the pentavalent vaccine.

*Note: CDC recommends both the first shot of the HBV vaccine and HBIG within 12 hours of birth. HBIG may not be available in all countries.


Do I need treatment during my pregnancy?
A hepatitis B infection should not cause any problems for you or your unborn baby during your pregnancy. It is important for your doctor to be aware of your hepatitis B infection so that he or she can monitor your health and so your baby can be protected from an infection after it is born. If you live outside of the U.S. and are unsure of your hepatitis B status, please ask your doctor to test you for hepatitis B.

Failure of the birth dose of the HBV vaccine and HBIG may occur in women who are HBeAg positive and have a very high viral load, allowing for the transmission of hepatitis B to your baby.

All women who are diagnosed with hepatitis B in pregnancy should be referred for follow up care with a physician skilled at managing hepatitis B infection. Your physician should perform additional laboratory testing, including hepatitis B e-antigen, HBV DNA level, and liver function tests (ALT).

A virus level greater than 200,000 IU/mL or 1 million cp/ml indicates a level where the combination of the birth dose of the vaccine and HBIG may fail. First-line, antiviral therapy with tenofovir may be recommended to reduce the viral load prior to birth. Tenofovir has been shown to be safe both during pregnancy and for breastfeeding mothers. In cases where tenofovir is not effective, doctors may prescribe telbivudine or lamivudine. Antiviral treatment begins at 28-32 weeks and continues 3 months postpartum.


Do I need treatment after my pregnancy?
If you are prescribed antivirals during pregnancy, you should have your ALT (SGPT) monitored every 3 months for 6 months. This will help determine if you should continue antiviral treatment. Please do not discontinue your antiviral medication unless the doctor advises you to, based upon test results. For most women whose follow up testing shows no signs of active disease, your physician will recommend regular monitoring with a liver specialist.

In all cases, it is very important that your obstetrician and your newborn’s pediatrician, are aware of your hepatitis B status to ensure that your newborn receives the proper vaccines at birth to prevent a lifelong hepatitis B infection, and that you receive appropriate follow up care.


Can I breastfeed my baby if I have hepatitis B?
The benefits of breastfeeding outweigh the potential risk of infection, which is minimal. In addition, since it is recommended that all infants be vaccinated against hepatitis B at birth, any potential risk is further reduced. There is data that shows that tenofovir, which may be prescribed to manage hepatitis B, is safe for breastfeeding women.