Are you a runner? Please join our #Run4HepB team and make your miles matter at the NYC Marathon on Nov. 3! Learn more.

 

To view or print the entire Turkish Chapter in English, as a single document click here.

Turkce pdf

If you do not have Adobe Acrobat Reader, download it here for free.

Hepatit B Kan Testleri

Hepatit B için bir kan testi var mıdır?
Doktorunuz veya sağlık kliniğinizin isteyebileceği, "hepatit B kan paneli" adında basit bir hepatit B kan testi vardır. Bu kan örneği doktorunuzun ofisinde alınabilir.

Bu kan paneli sık kullanılan 3 testten oluşur. Doktorunuz bazen ilk ziyaretinizden sonra hepatit B durumunuzu doğrulamak için altı ay sonra tekrar kanınızı test etmek isteyebilir. Hepatit B ile yakın zamanda enfekte olduğunuzu düşünüyorsanız virüsün kanınızda saptanması 9 haftaya kadar sürebilir.

Hepatit B kan testi sonuçlarınızı anlamak kafa karıştırıcı olabilir ve bu nedenle tanınızdan emin olmak gerekir – hepatit B enfeksiyonunuz mu var, hepatit B enfeksiyonundan iyileştiniz mi yoksa kronik hepatit B enfeksiyonunuz mu var?

Ayrıca hangi testlerin pozitif veya negatif olduğunu tam olarak anlamak için kan testlerinizin yazılı bir kopyasını istemeniz faydalıdır.


"Hepatit B kan panelini" oluşturan üç test nedir?
Hepatit B kan paneli için sadece tek kan örneği gerekir ama son tanıyı koymak için gerekli üç testi içerir:

• HBsAg (hepatit B yüzey antijeni)
• HBsAb veya anti-HBs (hepatit B yüzey antikoru)
• HBcAb veya anti-HBc (hepatit B çekirdek antikoru)


Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) nedir?
"Pozitif" veya "reaktif" bir HBsAg test sonucu kişinin hepatit B virüsü ile enfekte olduğunu gösterir ve bu "akut" veya "kronik" bir enfeksiyon olabilir. Enfekte kişiler virüsü kanları yoluyla başkalarına geçirebilir.


Hepatit B yüzey antikoru (HBsAb veya anti-HBs) nedir?
"Pozitif" veya "reaktif" HBsAb (veya anti-HBs) test sonucu kişinin hepatit B aşısına başarıyla tepki gösterdiğine veya akut bir hepatit B enfeksiyonundan iyileştiğine işaret eder. Bu sonuç (negatif bir HBsAg sonucuyla birlikte) gelecekteki bir hepatit B enfeksiyonuna karşı bağışık (korunmuş) olduğunuzu gösterir.


Hepatit B çekirdek antikoru (HBcAb) nedir?
HBcAb, virüsün bir parçası olan bir antikordur - koruma sağlamaz. "Pozitif" veya "reaktif" HBcAb (veya anti-HBc) test sonucu geçmişte veya mevcut bir enfeksiyona işaret eder. Bu test sonucunun yorumlanması diğer iki testin sonuçlarına bağlıdır. Koruyucu yüzey antikoruyla (pozitif HBsAb veya anti-HBs) birlikte bulunması önceki enfeksiyon veya iyileşmeye işaret eder. Kronik enfeksiyonlu kişilerde genellikle virüsle birlikte bulunur (pozitif HBsAg).Hepatitis B Blood Tests

Is there a blood test for hepatitis B?
There is a simple hepatitis B blood test that your doctor or health clinic can order called the “hepatitis B blood panel”. This blood sample can be taken in the doctor’s office.

There are 3 common tests that make up this blood panel. Sometimes the doctor may ask to check your blood again six months after your first visit to confirm your hepatitis B status. If you think you have been recently infected with hepatitis B, it can take up to 9 weeks before the virus will be detected in your blood.
Understanding your hepatitis B blood test results can be confusing, so you want to be sure about your diagnosis – are you infected with hepatitis B, have you recovered from a hepatitis B infection, or do you have a chronic hepatitis B infection?

In addition, it is helpful if you request a written copy of your blood tests so that you fully understand which tests are positive or negative.


What three tests make up the "hepatitis B blood panel"?
The hepatitis B blood panel requires only one blood sample but includes three tests that are needed to make a final diagnosis:

• HBsAg (hepatitis B surface antigen)
• HBsAb or anti-HBs (hepatitis B surface antibody)
• HBcAb or anti-HBc (hepatitis B core antibody)


What is the hepatitis B surface antigen (HBsAg)?
A "positive" or “reactive” HBsAg test result means that the person is infected with the hepatitis B virus, which can be an "acute" or a "chronic" infection. Infected people can pass the virus on to others through their blood.


What is the hepatitis B surface antibody (HBsAb or anti-HBs)?

A "positive" or “reactive” HBsAb (or anti-HBs) test result indicates that a person has either successfully responded to the hepatitis B vaccine or has recovered from an acute hepatitis B infection. This result (along with a negative HbsAg result) means that you are immune to (protected from) a future hepatitis B infection.


What is the hepatitis B core antibody (HBcAb)?
The HBcAb is an antibody that is part of the virus- it does not provide protection. A "positive" or "reactive" HBcAb (or anti-HBc) test result indicates a past or present infection. The interpretation of this test result depends on the results of the other two tests. Its appearance with the protective surface antibody (positive HBsAb or anti-HBs) indicates prior infection and recovery. For chronically infected persons, it will usually appear with the virus (positive HBsAg).