Are you a runner? Please join our #Run4HepB team and make your miles matter at the NYC Marathon on Nov. 3! Learn more.

 

To view or print the entire Turkish Chapter in English, as a single document click here.

Turkce pdf

If you do not have Adobe Acrobat Reader, download it here for free.

Turkish

Hepatit B Vakfı Web Sitesinin Türkçe Bölümüne Hoş Geldiniz

Hepatit B sessiz bir hastalıktır ve çoğu kişi enfekte olduğunu bile bilmez. Bu web sitesi hepatit B önlenmesi, tanı konması ve takibi hakkında bilgiler içerir. Bu bilgileri arkadaşlarınız, aileniz ve toplumunuzdaki diğer kişilerle paylaşmanızı öneririz. Hepatit B hakkında bilmeniz gereken bazı önemli şeyler şunlardır:

• Hepatit B kalıtsal değildir ve nedeni bir virüstür. 

• Sizi ömür boyu hepatit B'den koruyacak güvenli bir aşı vardır. 

• Hepatit B tanısını koymak için basit bir kan testi vardır. 

• Tedavi seçenekleri mevcuttur.

Hepatit B Küresel bir Hastalıktır
Hepatit B her yaş ve etnik kökenden kişileri enfekte edebilir ama dünyada hepatit B'nin daha sık görüldüğü yerler mevcuttur: örneğin Asya, Afrika ve Güney Amerika'nın bazı kısımları, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki kişilerin enfekte olma riski çok daha yüksektir. Hepatit B bu bölgelerde doğan Amerikalılar (veya ebeveynleri buralarda doğmuş olanlar) arasında da sıktır.

Dünya çapında hepatit B hastalığı olan yüzlerce milyon kişi vardır. Çoğu kişi enfekte olduğunu bilmez ve bir belirtisi yoktur – ama bilmeniz gereken birçok önemli şey bulunmaktadır. Hepatit B testi yaptırmanız yaşamınızı kurtarabilir. Hepatit B durumunuz olduğunu biliyorsanız karaciğerinizi sağlıklı tutmak için yaşam tarzı değişiklikleri yapabilir ve virüsü takip edip karaciğer hasarını önlemesi için bir doktoru görebilirsiniz.

Hepatit B Vakfı, araştırma, eğitim ve hasta hakları savunuculuğu yoluyla dünya çapında hepatit B'den etkilenmiş herkes için tam bir tedavi bulmak ve yaşam kalitesini arttırmak amaçlı ulusal ve kar amacı gütmeyen bir örgüttür.

Red Beyanı: Bu web sitesinde sağlanan bilgi sadece eğitim amacıyladır. Hepatit B Vakfı tıbbi bir örgüt değildir. Lütfen kişisel tıbbi bakım ve öneriler için doktorunuz veya vasıflı bir sağlık uzmanıyla konuşun.

Welcome to the Turkish Chapter of the Hepatitis B Foundation Website

Hepatitis B is known as a silent disease, and most people don’t even know they are infected. This website contains information about preventing, diagnosing and managing hepatitis B. We encourage you to share this information with your friends, family and others in your community. Here are some important things to remember about hepatitis B:

• Hepatitis B is not inherited - it is caused by a virus. 

• There is a safe vaccine which will protect you from hepatitis B for life. 

• There is a simple blood test to diagnose hepatitis B. 

• There are treatment options.

Hepatitis B is a Global Disease
Hepatitis B can infect any person of any age or ethnicity, but people from parts of the world where hepatitis B is common, such as Asia, parts of Africa and South America, Eastern Europe, and the Middle East, are at much higher risk for getting infected. Hepatitis B is also common among Americans who were born (or whose parents were born) in these regions.

There are hundreds of millions of people worldwide who have hepatitis B. Most people don’t even know they are infected, and don’t have symptoms – but there are many important things you should know. Getting tested for hepatitis B can save your life. If you know you have hepatitis B, you can make lifestyle choices to keep your liver healthy and you can see a doctor to help manage the virus and prevent liver damage.

The Hepatitis B Foundation is a national nonprofit organization dedicated to finding a cure and helping to improve the quality of life for all those affected by hepatitis B worldwide through research, education and patient advocacy.

Disclaimer: The information that is provided on this website is for educational purposes only. The Hepatitis B Foundation is not a medical organization. Please talk to your doctor or a qualified health care provider for personal medical care and advice.