Nhiễm Viêm Gan Loại B

Tôi có cảm thấy bệnh nếu tôi bị nhiễm viêm gan loại B hay không?

Viêm gan loại B được xem là "bệnh thầm lặng" vì đa số mọi người đều không có triệu chứng gì khi họ mới bị nhiễm. Khi một người mới bị nhiễm viêm gan loại B, cơ thể họ có thể phản ứng theo nhiều cách khác nhau:

 • Một số người bị nhiễm có thể có các triệu chứng nhẹ (sốt hoặc mệt mỏi) mà lầm tưởng là cúm hoặc cảm nặng.
 • Những người khác có thể đến bác sĩ vì họ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, không muốn ăn, bị đau bụng, hoặc bị đau khớp.
 • Các triệu chứng ít xảy ra hơn nhưng trầm trọng hơn là buồn nôn nhiều và ói mửa, mắt và da có sắc vàng (trường hợp này được gọi là "vàng da"), và trướng bụng - các triệu chứng này cần phải được chăm sóc y tế ngay và người đó có thể phải nhập bệnh viện.

Luôn luôn nên hỏi bác sĩ của quý vị nếu quý vị không thấy khỏe hoặc nếu quý vị không biết chắc là mình có thể đã bị nhiễm viêm gan loại B hay không. Ða số mọi người không biết là họ đã bị nhiễm viêm gan loại B. Một loại thử máu đơn giản có thể chẩn đoán dễ dàng là có bị nhiễm viêm gan loại B hay không.

 Tôi nên nhờ bác sĩ cho thử máu loại nào?

 Nhớ xin bác sĩ cho thử máu tìm viêm gan loại B. Có 3 phần thử máu thông thường trong loại thử máu tìm viêm gan loại B. Loại thử máu này rất đơn giản và có thể thực hiện tại phòng mạch bác sĩ. Nếu quý vị nghĩ rằng mình mới bị nhiễm viêm gan loại B, phải chờ từ 4-6 tuần thì thử máu mới có kết quả là bị nhiễm siêu vi khuẩn này.

Nhớ nhờ bác sĩ giải thích rõ ràng về kết quả thử máu của quý vị để biết là quý vị có bị viêm gan loại B hay không. Quý vị cần biết là mình đã bình phục sau khi bị nhiễm viêm gan loại B hay có bị nhiễm kinh niên hay không. Bác sĩ của quý vị có thể thử máu lại 6 tháng sau để xác định kết quả chẩn đoán. Luôn luôn hỏi xin bản sao kết quả thử máu của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết về những loại thử máu tìm viêm gan loại B, hãy đến trang Thử Máu của chúng tôi.

 Tôi đến đâu để thử nghiệm và chủng ngừa?

 Quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình, sở y tế địa phương, hoặc y viện cộng đồng cho thử máu đơn giản để tìm viêm gan loại B. Vào lúc này quý vị cũng có thể bắt đầu loạt chủng ngừa.

Nếu quý vị cần được giúp tìm bác sĩ hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cho đường dây Helpline Thông Tin và Trợ Giúp về HBV tại số 1-888-888-0981. Ðây là số điện thoại miễn phí, thuộc một chương trình cộng đồng toàn quốc do GlaxoSmithKline bảo trợ. Tất cả chi tiết đều có cung cấp bằng tiếng Việt, Anh, Phổ Thông, Quảng Ðông, Triều Tiên.

Nếu quý vị nói tiếng Anh, xin liên lạc với Tổ Chức Viêm Gan Loại B bằng email tại địa chỉ info@hepb.org hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi tại số 215-489-4900.

 Nếu tôi bị nhiễm viêm gan loại B thì sao?

 Khi một người lớn mới bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B (HBV), cơ thể họ thường phản ứng theo ba cách khác nhau:

 • Bình Phục - 90% người lớn khỏe mạnh bị nhiễm sẽ bình phục và loại trừ siêu vi khuẩn này trong vòng sáu tháng. Khi kết quả thử máu cho thấy đã hết siêu vi khuẩn viêm gan loại B và đã có "kháng thể nổi", thì người đó được xem là đã bình phục. Họ không còn lây sang người khác nữa. "Kháng thể nổi" bảo vệ họ đối với những trường hợp nhiễm viêm gan loại B sau này. Những người này không cần chủng ngừa vì họ đã được bảo vệ.
 • Nhiễm Kinh Niên - 10% người lớn bị nhiễm không loại trừ được siêu vi khuẩn này sau sáu tháng. Những người này được gọi là "người mang siêu vi khuẩn viêm gan loại B kinh niên trong người". Ðiều này có nghĩa là siêu vi khuẩn này có thể tồn tại trong máu và gan của họ suốt đời. Những người "mang HBV kinh niên trong người" có thể lây sang người khác và có nhiều nguy cơ hơn là sẽ bị xơ gan hoặc ung thư gan sau này trong đời.
 • Hư Gan Cấp Tính - Không tới 1% người lớn bị nhiễm có thể có phản ứng nặng và thiệt mạng vì bị hư gan trong vòng vài tuần sau khi bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B. Hư gan đe dọa đến tính mạng và người đó phải được chăm sóc y tế ngay. Trường hợp này rất hiếm khi xảy ra.

Tất cả những con số này thực sự có nghĩa gì?

 Hãy tưởng tượng quý vị ngồi trong một căn phòng. Có 100 người trong phòng này, kể cả quý vị. Cửa mở ra và siêu vi khuẩn viêm gan loại B bước vào và xâm nhập tất cả mọi người. Sau đó ai về nhà nấy. Một số người có thể cảm thấy bị bệnh sau đó vài tuần, đa số thì không. Sáu tháng sau, mọi người được mời trở lại để thử máu tìm viêm gan loại B. Tất cả 100 người bị nhiễm cách đây sáu tháng sẽ thuộc vào một trong những nhóm sau đây:

 • 90 người sẽ được cho biết tin mừng là họ đã bình phục và loại trừ được siêu vi khuẩn này; họ có thể ra về.
 • 9 hoặc 10 người (có thể gồm cả quý vị?) sẽ được chẩn đoán là "người mang HBV kinh niên trong người" vì không loại trừ được siêu vi khuẩn này sau sáu tháng. Họ sẽ được dặn áp dụng vài thay đổi đơn giản trong lối sống để bảo vệ lá gan, thử nghiệm và chủng ngừa cho những người thân thương, và tìm một bác sĩ để chăm sóc y tế đúng mức.
 • Tuy hiếm, nhưng 1 người có thể bị phản ứng nặng đối với siêu vi khuẩn viêm gan loại B và bị thiệt mạng vì nhiễm siêu vi khuẩn này.

Khi trẻ sơ sinh và trẻ em bị nhiễm viêm gan loại B thì sao?

 Trẻ sơ sinh và trẻ em có nhiều nguy cơ bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên hơn sau khi bị lây siêu vi khuẩn này. Tuy hầu hết những trẻ bị nhiễm kinh niên không có triệu chứng gì, siêu vi khuẩn này có thể tồn tại trong máu và gan của trẻ suốt đời, do đó làm tăng thêm nguy cơ bị ung thư gan sau này trong đời.

 • Trẻ Sơ Sinh - 90% tất cả trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm sẽ trở thành người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người. Các em chỉ có từ 5-10% hy vọng loại trừ được siêu vi khuẩn này.
 • Trẻ Em - 60% trẻ em bị nhiễm HBV khi tiếp xúc với những trẻ hoặc người lớn khác bị nhiễm sẽ trở thành người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người. Các em có 40% hy vọng loại trừ được siêu vi khuẩn này.

Làm thế nào để biết được là tôi đã "bình phục" sau khi bị nhiễm viêm gan loại B hay không?

 Hãy nhờ bác sĩ của quý vị cho thử máu đơn giản tìm viêm gan loại B để biết xem quý vị có đã bình phục sau khi bị nhiễm viêm gan loại B hay không. Kết quả thử máu sẽ cho thấy hệ thống miễn nhiễm trong người quý vị có loại trừ được siêu vi khuẩn này và sản xuất "kháng thể nổi viêm gan loại B" (HbsAb+ hoặc anti-HBs+) hay không. Các "kháng thể nổi" này sẽ bảo vệ quý vị suốt đời đối với bất cứ trường hợp bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B nào sau này. Có thể mất đến sáu tháng để loại trừ hoàn toàn siêu vi khuẩn này, do đó hãy nhẫn nại và thận trọng vì quý vị vẫn có thể lây siêu vi khuẩn này sang người khác. Tuy nhiên, nếu kết quả thử máu cho thấy quý vị đã bình phục thì quý vị không thể lây sang người khác nữa vì quý vị không còn siêu vi khuẩn viêm gan loại B trong máu nữa.

 Tôi có vẫn cần chủng ngừa viêm gan loại B sau khi đã bình phục hay không?

 Quý vị không cần chủng ngừa sau khi kết quả thử máu cho thấy quý vị đã bình phục. Kháng thể nổi viêm gan loại B sẽ bảo vệ quý vị đối với bất cứ trường hợp bị nhiễm viêm gan loại B nào sau này. Quý vị đã "ngừa tự nhiên". Thí dụ, nếu quý vị bị lên đậu và sau đó bình phục, thì lúc đó quý vị được bảo vệ đối với bất cứ trường hợp bị nhiễm thủy đậu nào sau này.

 Nếu bác sĩ nói tôi là "người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người" thì có nghĩa là gì?

 Một người được gọi là "người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người" khi kết quả thử máu cho thấy là họ không loại trừ được siêu vi khuẩn viêm gan loại B sau sáu tháng. Họ vẫn có thể lây siêu vi khuẩn này sang người khác vì siêu vi khuẩn này có thể tồn tại trong máu và gan của họ suốt đời. Tuy nhiều người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người vẫn có thể sống thọ và khỏe mạnh, họ cần đến bác sĩ gia đình hoặc một "bác sĩ chuyên khoa gan" để khám đều đặn ít nhất mỗi năm một lần, hoặc nhiều hơn nếu cần. Một người có thể áp dụng vài thay đổi đơn giản trong lối sống để bảo vệ sức khỏe của mình và có nhiều loại điều trị mới bằng thuốc có thể giúp cho những người có dấu hiệu đang bị bệnh gan. Mục tiêu là giảm bớt nguy cơ bị hư gan hoặc ung thư gan sau này trong đời.

Có cách điều trị nào nếu tôi bị viêm gan loại B kinh niên hay không?

 Có nhiều loại thuốc được phê chuẩn tại Hoa Kỳ cho người bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên. Những loại thuốc này cũng có thể có bán tại Việt Nam:

 • Ðiều quan trọng cần biết là không phải bệnh nhân nào bị viêm gan loại B kinh niên cũng cần Interferon-Alpha (Intron A) là thuốc chích mỗi tuần nhiều lần trong sáu tháng đến một năm, hoặc đôi khi lâu hơn. Thuốc này có thể có các tác dụng phụ như các triệu chứng giống như bị cúm, cảm thấy thất chí buồn chán, và nhức đầu. Ðược phê chuẩn vào năm 1991 và có loại dùng cho trẻ em và người lớn.
 • Pegylated Interferon (Pegasys) là thuốc tiêm mỗi tuần một lần và thông thường dùng trong sáu tháng đến một năm. Thuốc này có thể gây các tác dụng phụ gồm các triệu chứng giống như cúm, buồn chán và các chứng khác về sức khỏe tâm thần. Được phê chuẩn vào Tháng năm 2005 và chỉ dành cho người lớn  
 • Lamivudine (Epivir-HBV, Zeffix, hoặc Heptodin) là thuốc viên uống mỗi ngày một lần, hầu như không có tác dụng phụ, trong tối thiểu là một năm hoặc lâu hơn. Quan ngại chính là siêu vi khuẩn viêm gan có thể biến đổi trong khi điều trị và sau khi điều trị. Ðược phê chuẩn vào năm 1998 và có loại dùng cho trẻ em và người lớn.
 • Adefovir Dipivoxil (Hepsera)  là thuốc viên uống mỗi ngày một lần, có ít tác dụng phụ, trong tối thiểu là một năm hoặc lâu hơn. Quan ngại chính là trong thời gian uống thuốc có thể bị bệnh thận. Ðược phê chuẩn vào Tháng Chín và chỉ có loại cho người lớn. Hiện đang có dự định cho trẻ em dùng thử thuốc này.
 • Entecavir (Baraclude) là thuốc viên uống mỗi ngày một lần đến tối đa là một năm, và hầu như không có tác dụng phụ. Thuốc này được xem là loại thuốc chống siêu vi khuẩn mạnh nhất từ trước đến giờ để điều trị viêm gan loại B kinh niên. Được phê chuẩn vào Tháng Tư 2005 và chỉ dành cho người lớn. Trong tương lai có thể dự định thử lâm sàng cho trẻ em.
 • Telbivudine (Tyzeka)  là thuốc viên uống mỗi ngày một lần, có ít tác dụng phụ. .Được phê chuẩn vào Tháng Chín 2006 và chỉ dành cho người lớn. Trong tương lai có thể dự định thử lâm sàng cho trẻ em.
 • Tenofovir (Viread)  là thuốc viên uống mỗi ngày một lần, có ít tác dụng phụ. .Được phê chuẩn vào Tháng Chín 2008 và chỉ dành cho người lớn. Trong tương lai có thể dự định thử lâm sàng cho trẻ em.

Ðiều quan trọng cần biết là không phải bệnh nhân nào bị viêm gan loại B kinh niên cũng cần phải dùng thuốc. Một số bệnh nhân chỉ cần được bác sĩ theo dõi đều đặn (ít nhất mỗi năm một lần, hoặc thường xuyên hơn). Bệnh nhân nào có dấu hiệu đang bị bệnh gan có thể có lợi nhất khi được điều trị. Nhớ hỏi bác sĩ xem quý vị có thể có lợi khi được điều trị hay không và hỏi về những loại điều trị có thể chọn lựa. Ngoài ra, cũng có những loại thuốc mới nhiều hứa hẹn trong những lần thử nghiệm lâm sàng và đang được nghiên cứu.

Ðiều tối quan trọng là tất cả những người bị viêm gan loại B kinh niên phải đến bác sĩ khám đều đặn, dù họ có được điều trị hay không! 

Tôi tìm thêm chi tiết về thử nghiệm, chủng ngừa và điều trị ở đâu?

 Quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình, sở y tế địa phương, hoặc y viện cộng đồng cho thử máu đơn giản để tìm viêm gan loại B. Vào lúc này quý vị cũng có thể bắt đầu loạt chủng ngừa.

Nếu quý vị cần được giúp tìm bác sĩ hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cho đường dây Helpline Thông Tin và Trợ Giúp về HBV tại số 1-888-888-0981. Ðây là số điện thoại miễn phí, thuộc một chương trình cộng đồng toàn quốc do GlaxoSmithKline bảo trợ. Tất cả chi tiết đều có cung cấp bằng tiếng Việt, Anh, Phổ Thông, Quảng Ðông, Triều Tiên.

Nếu quý vị nói tiếng Anh, xin liên lạc với Tổ Chức Viêm Gan Loại B bằng email tại địa chỉ info@hepb.org hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi tại số 215-489-4900.

Hepatitis B Infections

Will I feel sick if I am infected with hepatitis B?

Hepatitis B is considered a "silent infection" because most people don't have symptoms when they are first infected. When a person is first infected with hepatitis B, their bodies can react in different ways:

 • Some people who are infected may have mild symptoms (fever or fatigue) that are mistaken for the flu or a bad cold.
 • Others may go to a doctor because they feel more tired than usual, don't feel like eating, have an upset stomach, or complain about joint pain.
 • Less common but more serious symptoms include severe nausea and vomiting, yellow eyes and skin (this is called "jaundice"), and a swollen stomach - these symptoms require immediate medical attention and a person may need to be hospitalized.

It is always a good idea to talk to your doctor if you don't feel well or if you are uncertain about whether you may have been infected with hepatitis B. Most people do not know that they have been infected with hepatitis B. A simple blood test can easily diagnose a hepatitis B infection.

What blood test should I ask my doctor to order?

Make sure that your doctor orders hepatitis B blood tests. There are 3 common tests that make up the hepatitis B blood test panel. This is a very simple blood test that can be done in the doctor's office. If you think you have been recently infected with hepatitis B, it will take 4-6 weeks before a blood test will be positive for the virus.

Make sure your doctor clearly explains your blood test results so that you know whether you have hepatitis B or not. You want to know whether you have recovered from a hepatitis B infection or whether you have become chronically infected. Your doctor may check your blood again in 6 months to confirm your diagnosis. Always ask for a written copy of your blood tests. For more information about the hepatitis B blood tests, visit our Blood Tests page.

Where can I go to be tested and vaccinated?

You can ask your family doctor, the local health department, or community health clinic to order the simple hepatitis B blood test. You can also start the hepatitis B vaccine series.

If you need help finding a doctor or want more information, please call the Hepatitis B Information and Assistance HelpLine at 1-888-888-0981. This is a free telephone call, which is part of a national community program sponsored by GlaxoSmithKline. All information is available in Vietnamese, English, Mandarin, Cantonese, Korean.

If you speak English, please contact the Hepatitis B Foundation by email at info@hepb.org or call us at 215-489-4900.

What will happen if I am infected with hepatitis B?

When an adult is first infected with the hepatitis B virus (HBV), their body usually responds in three different ways:

 • Recovery - 90% of healthy adults who are infected will recover and get rid of the virus within six months. When a blood test shows that the hepatitis B virus has gone and that "surface antibodies" have been made, a person is then considered to have recovered. They are no longer contagious to others. The "surface antibodies" protect them from any future hepatitis B infections. These people do not need the vaccine since they are already protected.
 • Chronic Infections - 10% of infected adults are unable to get rid of the virus after six months. They are diagnosed as being "chronic carriers" of hepatitis B. This means that the virus can stay in their blood and liver for possibly a lifetime. People who are "chronic carriers" of HBV are able to pass the virus on to others and are at higher risk for developing cirrhosis or liver cancer later in life.
 • Acute Liver Failure - Less than 1% of infected adults can have a severe reaction and die from liver failure within several weeks after being exposed to the hepatitis B virus. Liver failure is life-threatening and a person must receive immediate medical care. This is a very rare reaction.

What do all these numbers really mean?

Imagine you are sitting in a room. There are 100 people in this room, including yourself. The door opens and the hepatitis B virus walks in and infects everyone. You all go home. Some people may feel sick in a couple of weeks, most of you will not. Six months later, everyone is asked to return to the room for a hepatitis B blood test. All 100 people who were infected six months ago will fall into one of the following groups:

 • 90 people will receive the good news that they have recovered and gotten rid of the virus; they can go home.
 • 9 or 10 people (maybe including yourself?) will be diagnosed as being "chronic HBV carriers" because they have been unable to get rid of the virus after six months. They are told to make simple lifestyle changes to protect their liver, to test and vaccinate their loved ones, and to find a doctor who can provide good medical care.
 • Although rare, 1 person may have a severe reaction to the hepatitis B virus and die from their infection.

What happens when babies and children are infected with hepatitis B?

Babies and children are at the highest risk for developing chronic hepatitis B infections once they are exposed to the virus. Although most chronically infected children do not suffer any symptoms, the virus can stay in their blood and liver for a lifetime, which increases their risk for liver cancer later in life.

 • Babies - 90% of all babies born to infected women will become chronic carriers. They only have a 5-10% chance of getting rid of the virus.
 • Children - 60% of young children who are exposed to HBV through contact with other infected children or adults will become chronic carriers. They have a 40% chance of getting rid of the virus.

How will I know if I have "recovered" from a hepatitis B infection?

Ask your doctor for the simple hepatitis B blood tests to find out whether you have recovered from hepatitis B. The blood tests will show that your immune system has gotten rid of the virus and produced "hepatitis B surface antibodies" (HbsAb+ or anti-HBs+). These "surface antibodies" will protect you for a lifetime from any future contact with the hepatitis B virus. It can take up to six months to get rid of the virus entirely, so be patient and careful since you may still be able to spread the virus to others. However, once your blood tests confirm that you have recovered, you cannot infect other people because you no longer have the hepatitis B virus in your blood.

Do I still need the hepatitis B vaccine after I recover from an infection?

You do not need the vaccine once your blood tests show that you have recovered. The hepatitis B surface antibody will protect you against any future hepatitis B infection. You have been "naturally vaccinated". For example, if you have chicken pox and then recover, you are then protected against any future chicken pox infection.

What does it mean if my doctor tells me that I'm a "chronic carrier"?

A person is diagnosed as a "chronic carrier" when blood tests show that they are unable to get rid of the hepatitis B virus after six months. They are still able to pass the virus on to others because it can stay in their blood and liver for possibly a lifetime. Although many chronic carriers should expect to lead long healthy lives, they must be sure to see their family doctor or a "liver specialist" for regular check-ups at least once a year, or more if needed. There are simple lifestyle changes a person can make to protect their health and new drug treatments that can benefit those who show signs of active liver disease. The goal is to reduce risk of developing liver failure or liver cancer later in life.

Is there any treatment if I have chronic hepatitis B?

There are several approved drugs in the United States for people who have chronic hepatitis B infections. These drugs may also be available in Vietnam:

 • Interferon Alpha (Intron A) is given by injection several times a week for six months to a year, or sometimes longer. The drug can cause side effects such as flu-like symptoms, depression, and headaches. Approved 1991 and available for both children and adults.
 • Pegylated Interferon (Pegasys) is given by injection once a week usually for six months to a year. The drug can cause side effects such as flu-like symptoms and depression. Approved May 2005 and available only for adults.
 • Lamivudine (Epivir-HBV, Zeffix, or Heptodin) is a pill that is taken once a day, with few side effects, for at least one year or longer. Approved 1998 and available for both children and adults.
 • Adefovir Dipivoxil (Hepsera) is a pill taken once a day, with few side effects, for at least one year or longer. Approved September 2002 for adults. Pediatric clinical trials are in progress.
 • Entecavir (Baraclude) is a pill taken once a day, with few side effects, for at least one year or longer. Approved April 2005 for adults. Pediatric clinical trials are in progress.
 • Telbivudine (Tyzeka, Sebivo) is a pill taken once a day, with few side effects, for at least one year or longer. Approved October 2006 for adults.
 • Tenofovir (Viread) is a pill taken once a day, with few side effects, for at least one year or longer. Approved August 2008 for adults.

It is important to know, not every chronic HBV patient needs to be on medication. Some patients only need to be monitored by their doctor on a regular basis (at least once a year, or more). Other patients with active signs of liver disease may benefit the most from treatment. Be sure to talk to your doctor about whether you could benefit from treatment and discuss the treatment options. In addition, there are promising new drugs in clinical trials and in the research pipeline. 

It is very important that all people who have chronic hepatitis B see their doctor at least once a year (sometimes more visits are needed), whether they decide to start treatment or not.

There are promising new drugs being tested and developed for chronic hepatitis B. Please visit the Hepatitis B Foundation's Drug Watch chart to find out more about approved and experimental treatments. This chart is available only in English at this time.

Where can I get more information about testing and vaccination?

You can ask your family doctor, the local health department, or community health clinic to order the simple hepatitis B blood test. You can also start the vaccine series at this time.

If you need help finding a doctor or want more information, please call the Hepatitis B Information and Assistance HelpLine at 1-888-888-0981. This is a free telephone call, which is part of a national community program sponsored by GlaxoSmithKline. All information is available in Vietnamese, English, Mandarin, Cantonese, Korean.

If you speak English, please contact the Hepatitis B Foundation by email at info@hepb.org or call us at 215-489-4900.